/* Kullanıcı tarafından girilen metinin şifrelenip,
 çözülmesini sağlayan C programı. */
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 


void sifrele(/*parametreler*/char sifre[], int anahtar)
{
 /* İşaretsiz (unsigned) ön eki kullanıldığı taktirde,
	 veri tipi ile saklanacak değerin sıfır ve sıfırdan büyük olması sağlanır.*/
 unsigned int i;
 for (i = 0; i < strlen(sifre); ++i)
 // strlen : karakter dizisini verir. 
 // ++i : değişkenin değerini bir arttır. sonra döngüyü işlet. 
 {
 	
  sifre[i] = sifre[i] - anahtar;
 }
}

void sifrecoz(char sifre[], int anahtar)
{
 unsigned int i;
 for (i = 0; i < strlen(sifre); ++i)
 {
  sifre[i] = sifre[i] + anahtar;
 }
}

int main()
{
	// 0xFACA unicode karakter 
 char sifre[20];
 printf("Sifrelenecek Metni Giriniz: \n ");
 scanf("%s", sifre);
 printf("Girdiginiz deger	: %s\n", sifre);
 sifrele(sifre, 0xFACA);
 printf("Sifrelenmis bicimi	: %s\n", sifre);
 sifrecoz(sifre, 0xFACA);
 printf("Sifresi cozulmus bicimi	: %s\n", sifre);
 return 0;
}

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.